Review 01 – Rèn nghị lực để lập thân (Nguyễn Hiến Lê)

Sách hay: 🌟🌟🌟🌟🌟 5/5

“Xin lời khuyên đúng người và đọc đúng sách là một trong những lời khuyên hữu ích tiết kiệm rất nhiều thời gian của tôi.

Tác giả cuốn sách là dịch giả đã dành cả sự nghiệp để đọc, dịch hàng loạt các tác phẩm lớn nước ngoài về tiếng Việt; chỉ với nhiêu đã đủ thuyết phục tôi rằng kiến thức của ông uyên thâm và tin tưởng sẽ mang lại nhiều lời khuyên, kiến thức chắt lọc cả đời.

Tôi đã không nhầm và hoàn toàn hài lòng về sách; Tiếc là ngoài tiệm quá hiếm để mua– Sơn

Tiếp tục đọc