Tâm sự 01 – Khác rồi!

Everything changes.

Cái gì mà chả thay đổi?

Bùm!

Bùm! Internet xuất hiện! Bùm! Facebook xuất hiện! Bùm! iPhone xuất hiện!

Bùm! Tai thỏ! Bùm! Tai nghe! Bùm! Todo list! Bùm! Thiền! Bùm! Đi làm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Có điều gì không đổi thì tôi tin chỉ có cái tích tắc đồng hồ là không đổi. Thời gian cứ thế là trôi qua. Nhanh nhảu và phũ phàng hơn cả người yêu cũ của tôi và người yêu cũ của bạn.

Tiếp tục đọc